Copyright © Södra Bilsportförbundet. All rights reserved 2018
Om cookies

Miljöpris till Hästveda Folkrace club 2015-01-29
Vid lördagens Bilsportgala i Viktoriahallen i Stockholm tilldelades Hästveda Folkrace club Bilsportens miljöpris.Tilldelning, beslut om tilldelande av utmärkelsen fattas av en jury bestående av representanter
utsedda av Svenska Bilsportförbundets förbundsstyrelse samt representanter för förbundets miljökommitté.

Juryns motivering löd:
”Med stort engagemang och enkelhet har klubbmedlemmar konstruerat och byggt en mobil miljöstation
vilken uppfyller och säkerställer alla grundläggande krav och mer därtill för sin bilsportverksamhet”

Priset bestod av en check på 10000 kronor samt en tavla på miljöstationen.Det är en mobil miljöstationen som är grunden till priset. Miljöstationen byggdes av två
klubbmedlemmar Sam Claëson och Tobias Nordlund, under några sommardagar 2014.
Idén fick Sam och Tobias då de köpt en släpkärra med diverse bildelar till respektive offroadbilar.
Släpkärran ingick i priset och under hemresan från Vittsjö kom man fram till att det skulle byggas
en mobil miljöstation. Vagnen skall i första hand användas vid offroadarrangemang på klubbens offroadområde Sågbacken.
Vagnen innehåller säckar för källsortering av vanligt avfall samt absortionsmedel, miljödukar,
plastsäckar och verktyg för upptagande av oljespill och dylikt. Det finns även plats i vagnen för
annat material som behövs vid en offroadträff. På utsidan finns anslagstavla och kartor
över området. Vagnen används även på folkracetävlingar och andra större arrangemang.Vid Södra bilsportförbundets bilsportkonferens i Åhus den 17 januari, tilldelades klubben Södra Bilsportförbundets
Hedersomnämnande för samma miljöstation.

Upprinnelsen till att bygga en mobil miljöstation är att bilsportklubbar är tvingade att följa
Svenska bilsportförbundets och kommunernas miljökrav. Att ha en mobil miljöstation underlättar för
klubben då körningarna äger rum på ett stort område. Den är även lätt att tömma så man slipper
ha sopor stående mellan arrangemangen.

Sam och Tobias mottog priset på Bilsportgalan i Stockholm i anslutning till den årliga bilmässan.

Sam Claëson
0705830384